Stavba fotbalového hřiště

14.10.2012 13:07

   V červenci letošního roku 2012 vznikla myšlenka vybudovat pro naše svěřence plnohodnotné travnaté hřiště za účelem tréninku a případných přátelských utkání se stejně malými fotbalisty. Po projednání pronájmu obecního pozemku za obecním úřadem v Nové Vsi byly zahájeny zemní práce spočívající v hrubém vyrovnání plochy určené pro budoucí hřiště. Sponzorsky se na této práci podílela spol. WateCom spol. s r.o. z Plzně. Další etapou bylo navezení zeminy hrazené firmou Kovařík Plzeň a zavezení automobily spol. STRABAG . Poté následovalo vybudování oplocení , kdy pletivo hradila obec Nová Ves. Na oplocení se prací a materiálem podílely i spol. pánů Eismanových z Nové Vsi . V současnosti se provádí finální ruční vyrovnání hrací plochy za pomoci rodičů a dobrovolníků z naší obce. Jako poslední etapa podzimního snažení bude osetí plochy travním semenem (hradí obec Nová Ves) a uválcování válcem. Doufáme, že se tráva ujme a budeme moci s našimi svěřenci otevřít jarní sezonu treninkem. Držte nám palce. Na závěr bych chtěl moc poděkovat našim sponzorům a pomocníkům při budování za podporu a tímto je pozvat na náš první trénink a otevření hřiště v jarní části 2013.

                                                                                                                                                                 Trenér Jirka